Thông báo đấu giá lần 2 tài sản tại Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
  • Quận/Huyện: Quốc Oai
  • Diện tích: 141 m2
  • Giá: Ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng

  THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2

   

   

  • Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số: 148; tờ bản đồ số: 01; diện tích 141 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt mét vuông); Hình thức sử dụng: riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; tại địa chỉ: Văn Khê, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Thông tin tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 377535 do UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cấp ngày 29/11/2006 cho hộ ông Nguyễn Xuân Động và bà Nguyễn Thị Hồng.

  Ghi chú: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

  • Giá khởi điểm của tài sản: 3.418.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỉ, bốn trăm mười tám triệu đồng chẵn./.) - Các chi phí liên quan đến tài sản đấu giá, chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, sang tên tài sản đấu giá, chi phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các chi phí phát sinh khác do khách mua chịu. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chịu thuế GTGT và thuế TNDN (nếu có).
  • Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thế chấp của ông Nguyễn Xuân Động và bà Nguyễn Thị Hồng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam. Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đã nhận bàn giao tài sản theo Quyết định về việc giao tài sản cho người được THA số 23/QĐ-CCTHADS ngày 02/05/2018 của Chi cục THADS huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.  
  • Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 342.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng./.).
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồngtrên một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ sẽ không được hoàn trả lại cho khách hàng trừ trường hợp có yêu cầu dừng đấu giá của Bên có tài sản.
  • Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết ngày 12/07/2024 trong giờ hành chính.
  • Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
  • Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/07/2024.
  • Thời gian xem tài sản: Ngày 09/07/2024 và ngày 10/07/2024 tại địa chỉ nơi có tài sản.
  • Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/07/2024 đến 17h00 ngày 12/07/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản). 
  • Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 15/07/2024.
  • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

  Thông tin liên hệ:

              Mr Lương Ngọc Tú – Phòng MB & KTTS

              SĐT: 0984.462.614/Hotline: 0965.833.502

              Email: tu.luongngoc1@vib.com.vn hoặc muabantaisan.amc@vib.com.vn

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
  • Quận/Huyện: Quốc Oai
  • Diện tích: 141 m2
  • Giá: Ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng
  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
  • Quận/Huyện: Quốc Oai
  • Diện tích: 141 m2
  • Giá: Ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng

  Thông tin liên hệ:

              Mr Lương Ngọc Tú – Phòng MB & KTTS

              SĐT: 0984.462.614/Hotline: 0965.833.502

              Email: tu.luongngoc1@vib.com.vn hoặc muabantaisan.amc@vib.com.vn