Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khối Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:

  Công Ty TNHH MTV QLN&KTTS – Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

  Số:

  Tầng 12, tòa nhà Connico, số 4 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

  Ngày:        

  Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản

  V/v: Lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

   

  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (“VIBAMC”) xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản lời chào trân trọng.

  VIBAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản đấu giá mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (“VIB”) ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 12, Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  1. Thông tin tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

  STT

  Tài sản bán đấu giá

  Số lượng

  Giá khởi điểm

  1

  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 365B, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Khối Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 428653, số vào sổ cấp GCN: H - 00140 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 22/6/2009 cho ông Đỗ Quang Phương và bà Giáp Thị Thúy.

  01

  3.776.000.000 đồng

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
  • Các tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm thông báo này.
  • Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó (theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022).
  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/05/2024 đến 17h00 ngày 09/05/2024, Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp, hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính (Hồ sơ tổ chức đấu giá đã nộp sẽ không được trả lại).
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  1. Thông tin liên hệ: Ông Đoàn Quỳnh Giang - Cán bộ MB&KTTS, SĐT: 0915.638.129/Hotline: 0965.833.502, email: doanquynh1@vib.com.vn hoặc muabantaisan.amc@vib.com.vn

  Trân trọng thông báo!

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:
  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:

  Thông tin liên hệ: 

  + Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  + Ông Đoàn Quỳnh Giang - Cán bộ MB&KTTS, SĐT: 0915.638.129/Hotline: 0965.833.502, email: giang.doanquynh1@vib.com.vn hoặc  muabantaisan.amc@vib.com.vn