• Cho thuê - khai thác tài sản

Diện tích
: 105 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.Gò Vấp
Giá
: Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng
07/09/2023
Diện tích
: 125.6 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.12
Giá
: Năm triệu đồng
07/09/2023
Diện tích
: 90.6 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.Tân Bình
Giá
: Chín triệu sáu trăm nghìn đồng
06/09/2023
Diện tích
: 56.5 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.Bình Thạnh
Giá
: Sáu triệu đồng
06/09/2023
Diện tích
: 133.8 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.12
Giá
: Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng
06/09/2023