• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 936.9 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.07
Giá
: Năm mươi hai tỷ đồng
16/04/2024
Diện tích
: 50.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.Tân Bình
Giá
: Bốn tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn
12/04/2024
Diện tích
: 1151 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Giá
: Năm mươi mốt tỷ đồng
12/04/2024
Diện tích
: 81 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: TX Thuận An
Giá
: Hai tỷ chín trăm triệu đồng
09/04/2024