• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 100 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Vĩnh Phúc
Quận/Huyện
: Vĩnh Yên
Giá
: Bảy tỉ, ba trăm triệu đồng
29/08/2023
Diện tích
: 212.5 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Quảng Ninh
Quận/Huyện
: Hạ Long
Giá
: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng
28/08/2023
Diện tích
: 1277.5 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Quảng Ninh
Quận/Huyện
: Cẩm Phả
Giá
: Sáu tỷ một trăm triệu đồng
28/08/2023
Diện tích
: 239.7 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Quảng Ninh
Quận/Huyện
: Cẩm Phả
Giá
: Bảy tỷ đồng
28/08/2023
Diện tích
: 291.4 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Quảng Ninh
Quận/Huyện
: Hạ Long
Giá
: Ba tỷ, năm trăm triệu
28/08/2023