• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 198.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hưng Yên
Quận/Huyện
: Văn Giang
Giá
: Đã bán
14/03/2023
Diện tích
: 38.4 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Hai Bà Trưng
Giá
: Đã bán
14/03/2023
Diện tích
: 355 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Long An
Quận/Huyện
: Đức Hòa
Giá
: Một tỷ, bốn trăm triệu đồng
13/03/2023
Diện tích
: 116.7 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Nghệ An
Quận/Huyện
: Diễn Châu
Giá
: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng
28/05/2021
Diện tích
: 75 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: ứng Hòa
Giá
: Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng
10/03/2021