• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 103.2 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Chương Mỹ
Giá
: Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng.
16/11/2020
Diện tích
: 22399 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Đà Nẵng
Quận/Huyện
: Liên Chiểu
Giá
: Đã bán
04/08/2020
Diện tích
: 63.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Nam Từ Liêm
Giá
: Ba tỷ, ba trăm triệu đồng
10/06/2020