• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 400 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Nghệ An
Quận/Huyện
: Quỳnh Lưu
Giá
: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng
03/01/2024
Diện tích
: 214 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hải Phòng
Quận/Huyện
: Thủy Nguyên
Giá
: Năm tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng
28/11/2023
Diện tích
: 216 m²
Tỉnh/Thành Phố
: An Giang
Quận/Huyện
: Long Xuyên
Giá
: Tám tỷ một trăm triệu đồng
14/11/2023
Diện tích
: 124.8 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: TP Thủ Dầu Một
Giá
: Ba tỷ bảy trăm triệu đồng
16/10/2023
Diện tích
: 100.7 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: TX Dĩ An
Giá
: Ba tỷ năm trăm triệu đồng.
16/10/2023