• Bất động sản

Diện tích
: 116.7 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Nghệ An
Quận/Huyện
: Diễn Châu
Giá
: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng
28/05/2021
Diện tích
: 75 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: ứng Hòa
Giá
: Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng
10/03/2021
Diện tích
: 102.2 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: ứng Hòa
Giá
: Ba tỷ đồng chẵn
10/03/2021
Diện tích
: 103.2 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Chương Mỹ
Giá
: Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng.
16/11/2020
Diện tích
: 22399 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Đà Nẵng
Quận/Huyện
: Liên Chiểu
Giá
: Đã bán
04/08/2020