• Bất động sản

Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng
24/05/2024
Diện tích
: 540 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Đắk Lắk
Quận/Huyện
: Buôn Ma Thuột
Giá
: Một trăm hai mươi lăm nghìn đồng trên mét vuông
21/05/2024
Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng
20/05/2024
Diện tích
: 936.9 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.07
Giá
: Năm mươi hai tỷ đồng
15/05/2024