• Bất động sản

Diện tích
: 40.2 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Hà Đông
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng
07/05/2024
Diện tích
: 120 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thanh Hóa
Quận/Huyện
: Nga Sơn
Giá
: Sáu trăm ba mươi triệu đồng
03/05/2024
Diện tích
: 71.4 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bắc Ninh
Quận/Huyện
: Bắc Ninh
Giá
: Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng.
23/04/2024
Diện tích
: 81 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: TX Thuận An
Giá
: Hai tỷ chín trăm triệu đồng
09/04/2024