• Phương tiện vận tải

Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Đống Đa
Giá
: Hai trăm năm mươi tư triệu đồng
20/03/2024