VIBAMC cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản là hàng hoá cho các Đơn vị kinh doanh VIB và Khách hàng vay vốn tại VIB như sau:

- Dịch vụ quản lý TSBĐ là hàng hoá của khách hàng vay vốn tại VIB;
- Dịch vụ kinh doanh kho bãi;
- Dịch vụ Áp tải hàng hoá;
- Dịch vụ di chuyển kho hàng trọn gói, bao gồm: Cho thuê kho, bốc xếp, áp tải, bảo vệ, quản lý xuất/nhập;
- Dịch vụ giám sát xuất/nhập tại chỗ: Giám sát hàng hoá và kho hàng theo các tiêu chuẩn và điều kiện về TSBĐ thế chấp cho Ngân hàng

Toàn bộ các dịch vụ trên đều được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, hỗ trợ tốt nhất cho các ĐVKD của VIB và khách hàng, bảo đảm quyền lợi tối đa cho các bên liên quan theo quy định của luật pháp hiện hành.

Các đối tác bảo vệ kho hàng đều được lựa chọn kỹ càng, có đủ năng lực để triển khai bảo vệ nhiều loại kho hàng tại các địa bàn trên cả nước.

Đội ngũ cán bộ QLTS và Giám sát kho đều có kinh nghiệm thực tiễn và liên tục được cập nhật thông tin chuyên ngành để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các ĐVKD VIB và Khách hàng.