Nghiệp vụ thẩm định của VIBAMC nhằm hỗ trợ cho Chi nhánh VIB và Khách hàng xác định được giá trị thực tế của tài sản theo giá thị trường, mang tính độc lập, khách quan, tách bạch giữa khâu thẩm định và cho vay, đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

Thông báo thẩm định của VIBAMC sẽ giúp Chi nhánh VIB/Khách hàng xác định được giá trị tài sản của mình phù hợp nhất với thị trường vì được hình thành trên cơ sở:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu giá phong phú và đa dạng, luôn cập nhật thống tin giao dịch, sát giá thị trường;
- Đội ngũ nhân viên thẩm định chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo đúng chuyên môn, tận tâm và tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật;
- Quy trình thẩm định khoa học, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp hoá công việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất;
- Thông báo thẩm định thể hiện đầy đủ các thông tin cũng như hình ảnh về tài sản. Thời gian thẩm định không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đi khảo sát thực tế tài sản.