Tại VIBAMC bạn sẽ được tạo điều kiện làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và văn hóa làm việc hiệu quả, sáng tạo, hướng tới khách hàng.

Tại sao chọn VIBAMC?

Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho bạn trong lĩnh vực ngân hàng thương mại.

Tại VIBAMC bạn sẽ được tạo điều kiện làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và văn hóa làm việc hiệu quả, sáng tạo, hướng tới khách hàng.

Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho bạn trong lĩnh vực ngân hàng thương mại.

Chế độ đãi ngộ

Ở VIBAMC, yếu tố con người luôn được đặt làm trọng tâm và là kim chỉ nam cho chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh với những định hướng cụ thể

Thu nhập cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.

Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.

Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức theo chuẩn quốc tế.

Nơi làm việc khang trang, tiện nghi với các trang thiết bị hiện đại.

Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.