Chào bán khoản nợ của DNTN Hùng Liên

13/09/2021 14:07

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo chào bán khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Liên (DNTN Hùng Liên) tại VIB như sau:

 1. Khoản nợ chào bán: Khoản nợ vay của DNTN Hùng Liên tại VIB theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số: 38.11.11.0040 ngày 24/8/2011.

Địa chỉ: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

 1. Giá trị khoản nợ chào bán (tạm tính đến 09/9/2021) là: 65.689.737.828 đồng, trong đó:
 • Nợ gốc: 10.484.040.546 đồng
 • Nợ lãi theo lãi suất trong hạn: 37.276.169.533 đồng
 • Nợ lãi quá hạn: 17.929.527.749 đồng
 1. Tài sản bảo đảm của khoản nợ chào bán:
 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 385, tờ bản đồ số: 01, diện tích 414m2 (trong đó: Đất ở 300m2, đất vườn 114 m2), địa chỉ: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Giấy chứng nhận QSDĐ số E 0051884 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 25/7/1996 cho bà Nguyễn Thị Liên.
 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 384, tờ bản đồ số: 01, diện tích 240m2 (trong đó: Đất ở 145m2, đất vườn 95m2), địa chỉ: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 887430 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 21/4/2009 cho ông Đỗ Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Liên.
 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 429b, tờ bản đồ số: 01, diện tích 134m2 đất ở, địa chỉ: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 793340 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 08/01/2008 cho hộ ông Nguyễn Xuân Sơn và bà Bùi Thị Hạnh.
 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 79, tờ bản đồ số: 01, diện tích 470m2 (trong đó: Đất ở 300m2, đất vườn 170m2), địa chỉ: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Giấy chứng nhận QSDĐ số E 0051969 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/9/1997 cho ông Đỗ Xuân Phương.
 1. Giá chào bán: 8.824.143.000 đồng
 2. Xem chi tiết hồ sơ khoản nợ tại: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Phòng THN KHDN miền Bắc– địa chỉ tầng 12, tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Hoàng Tiến Hưng – Phòng THN KHDN miền Bắc – SĐT: 0971.886.948.