Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu vực thành phố Đà Nẵng đối với 04 BĐS tại khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

23/12/2020 11:34

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng lời chào trân trọng.

Hiện nay, VIBAMC đang tổ chức bán thông qua đấu giá là 04 BĐS thửa 01, tờ bản đồ số B1-1, B1-2, B1-3, B1-4 tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng . TSBĐ này đã được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thu giữ và ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật.

Bằng văn bản này, VIBAMC thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:                     

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 6, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin tài sản đấu giá:
 • Tài sản đấu giá là:

+ Quyền sử dụng thửa số 1, tờ bản số B1-1 tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo GCN quyền sử dụng đất số BE 634886, vào sổ cấp GCN số CT 05590 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 05/05/2011 cho Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành.

+ Quyền sử dụng thửa số 1, tờ bản số B1-2 tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo GCN quyền sử dụng đất số BE 634884, vào sổ cấp GCN số CT 05591 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 05/05/2011 cho Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành.

+ Quyền sử dụng thửa số 1, tờ bản số B1-3 tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo GCN quyền sử dụng đất số BE 634883, vào sổ cấp GCN số CT 05592 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 05/05/2011 cho Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành.

+ Quyền sử dụng thửa số 1, tờ bản số B1-1 tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo GCN quyền sử dụng đất số BE 634881, vào sổ cấp GCN số CT 05593 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 05/05/2011 cho Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành.

 • Tài sản được Công ty cổ phần dây và cáp điện Tân Cường Thành thế chấp cho VIB Chi nhánh Quận 5 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 4567, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/05/2011 tại Văn phòng công chứng Trọng Tâm TP Đà Nẵng.
 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm: 45.290.778.000 đồng (Bốn mươi năm tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

 

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
 • Đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cảo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Công chứng, Thừa phát lại...
 • Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty; Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 05 tháng gần nhất, Thời gian thành lập Công ty ít nhất 3 năm tới thời điểm hiện tại.
 1. Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);
 • Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất;
 • Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 28/12/2020;
 • Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của VIBAMC tại mục 1.
 1. Thông tin liên hệ:
 • Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
 • Cán bộ phụ trách tại VIBAMC: Ông Nguyễn Xuân Thom - Chuyên viên Phòng Mua bán và khai thác tài sản, SĐT: 0865.491.869