Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

21/12/2020 18:13

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội lời chào trân trọng.
Hiện nay, VIBAMC đang tổ chức xử lý bán thông qua đấu giá TSBĐ là Máy màng nhựa ZM3B-1700QB. TSBĐ này đã được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thu giữ và ủy thác cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật.
Bằng văn bản này, VIBAMC thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 6, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin tài sản đấu giá:
- Tài sản đấu giá là Máy thổi màng nhựa ZM3B-1700QB.
- Tài sản được Công ty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging thế chấp cho VIB Chi nhánh Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp số 0005.04/HĐTC2-VIB 880.16 ngày 18/01/2016.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 608.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cảo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Công chứng, Thừa phát lại...
- Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty; Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 05 tháng gần nhất, Thời gian thành lập Công ty ít nhất 3 năm tới thời điểm hiện tại.
5. Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);
- Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất;
- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
- Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 21/12/2020;
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của VIBAMC tại mục 1.
7. Thông tin liên hệ:
- Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
- Cán bộ phụ trách tại VIBAMC: Bà Trịnh Thị Hương - Giám đốc Phòng Mua bán và khai thác tài sản, SĐT: 0943.381.678.