Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại số 55 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

15/11/2023 13:10
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIBAMC” xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản lời chào trân trọng. VIBAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản đấu giá mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIB” ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:
  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 12, tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  1. Thông tin tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

STT

Danh mục tài sản đấu giá

Số lượng

Giá khởi điểm

1

Thửa đất số trích đo, tờ bản đồ số 7G-IV-14, tại địa chỉ: số 55 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 811897, số quyết định cấp 2475/2005/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp ngày 01/9/2005 cho ông Nguyễn Văn Thuần và bà Nguyễn Thị Phương.

01

23.500.000.000 đồng

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
  • Các tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm thông báo này
  • Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó (theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022).
  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/11/2023 đến 17h ngày 17/11/2023. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp, hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu diện, hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính (Hồ sơ tổ chức đấu giá đã nộp sẽ không được trả lại).
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  1. Thông tin liên hệ: Ông Lương Ngọc Tú – Phòng MB & KTTS, SĐT: 0984462614/Hotline: 0965.833.502, email: tu.luongngoc1@vib.com.vn hoặc muabantaisan.amc@vib.com.vn .

Trân trọng thông báo!