Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

05/06/2018 16:20
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Hiện nay, VIBAMC đang tổ chức xử lý bán thông qua đấu giá TSBĐ là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 38, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. TSBĐ này đã được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thu giữ và ủy thác cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật.

Bằng văn bản này, VIBAMC thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 6, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin tài sản đấu giá:
 • Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 38, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 504140 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp cho ông Nguyễn Anh Vân ngày 31/8/2011, có diện tích là 73, 6 m2.
 • Tài sản được ông Nguyễn Anh Vân thế chấp cho VIB - Sở giao dịch theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 03785.11, quyển số 09 TP/CC-SCC/HĐTC ngày 12/9/2011.
 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

          Giá khởi điểm: 1.473.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng).

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
 • Đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cảo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Công chứng, Thừa phát lại...
 • Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty; Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 05 tháng gần nhất, Thời gian thành lập Công ty ít nhất 3 năm tới thời điểm hiện tại.
 1. Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);
 • Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất;
 • Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá;
 • Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của VIBAMC tại mục 1.
 1. Chi tiết liên hệ:
 • Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC;
 • Cán bộ phụ trách tại VIBAMC: Ông Đào Mạnh Hùng -  Giám đốc Phòng Mua bán và khai thác tài sản, SĐT: 0912.571.328.