Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 BĐS tại Quận 12 và quận BìnhTân, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIBAMC” xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản lời chào trân trọng và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản là 03 BĐS gồm Thửa 1571, tờ bản đồ 9 tại hẻm 80 đường Thạnh Xuân 52, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp HCM Thửa 531 và 625, tờ bản đồ 50 TL 2005 tại hẻm 299 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp HCM. Chi tiết như sau:

>> Xem chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm QSDĐ tại quận Bình Tân, Tp HCM

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIBAMC” thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm đối với tài sản đấu giá mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIB” ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

>> Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại: THA – 205 khu nhà phố Thảo Nguyên, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 368, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: THA – 205 khu nhà phố Thảo Nguyên, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 221394, số vào sổ cấp GCN: CS 00717 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 16/9/2019 cho ông Phùng Hưng Thành và bà Ngô My Lan.

>> Xem chi tiết