Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh, Phòng Tài chính Tổng hợp

05/05/2022

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm thực hiện công việc hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của AMC, đảm bảo về chất lượng dịch vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và AMC.

Trách nhiệm:

 • Triển khai hỗ trợ Thẩm định tài sản: Tiếp nhận, phân công hồ sơ, theo dõi và trả kết quả dịch vụ, lập báo cáo.
 • Triển khai hỗ trợ Quản lý tài sản: Tiếp nhận, theo dõi số liệu kho hàng, lập quyết toán thu phí, triển khai thu phí quản lý tài sản, thực hiện các thủ tục thanh toán cho công ty bảo vệ, lập báo cáo.
 • Triển khai hỗ trợ Mua bán tài sản: Tiếp nhận, phân công công việc, quản lý theo dõi hồ sơ pháp lý về ủy thác, theo dõi thực hiện, lập báo cáo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Giới tính: Nam.
 • Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, hoặc các trường kỹ thuật.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đồng ở các tổ chức tương đương.
 • Kiến thức căn bản về tài chính ngân hàng, về nghiệp vụ nhận thế chấp TSBĐ là hàng hóa, thẩm định giá, về môi trường kinh tế, xã hội, luật pháp.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (Ưu tiên)

Liên hệ:

 • Anh Nguyễn Văn Huyện - Giám đốc P QLTS -  0914832245 - Email: huyen.nguyenvan@vib.com.vn
 • Mẫu hồ sơ ứng viên tải tại đây
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại đây