Chào bán BĐS tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

    • Loại tài sản: Bất động sản
    • Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
    • Quận/Huyện: Hạ Long
    • Diện tích: 76.6 m2
    • Hướng: Bắc
    • Giá: Hai tỷ đồng

    Thông tin BĐS

    • Tên tài sản: Thửa đất số: 104, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Tổ 4, khu 9, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
    • Diện tích: 76,6 m2. Hướng: Bắc
    • Hồ sơ pháp lý: GCN quyền sử dụng đất số: BI 943858
    • Vị trí tài sản: BĐS nằm cách UBND phường Hồng Hải khoảng 1,19km, cách UBND TP Hạ Long khoảng 4,3km, cách UBND tỉnh Quảng Ninh khoảng 1,11km . BĐS phù hợp nhu cầu để
    • Giá chào bán: 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng
    • Loại tài sản: Bất động sản
    • Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
    • Quận/Huyện: Hạ Long
    • Diện tích: 76.6 m2
    • Hướng: Bắc
    • Giá: Hai tỷ đồng
    • Loại tài sản: Bất động sản
    • Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
    • Quận/Huyện: Hạ Long
    • Diện tích: 76.6 m2
    • Hướng: Bắc
    • Giá: Hai tỷ đồng

    Lương Ngọc Tú -  O984462614 - tu.luongngoc1@vib.com.vn