Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại TP Hồ Chí Minh

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:

  Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

  V/v: Lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

   

  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (“VIBAMC”) xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

  VIBAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản đấu giá mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (“VIB”) ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 12, tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  1. Thông tin tài sản đấu giá và giá khởi điểm
  • Thông tin tài sản: Thửa đất số 504, tờ bản đồ số 2 tại phường Phú Thuận, quận 07, Tp HCM. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 788048, số vào sổ cấp GCN CS11830 do Sở TMNT Tp HCM cấp ngày 10/09/2020
  • Giá khởi điểm: 52.000.000.000 đồng ( Năm mươi hai tỷ đồng)
  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
  • Các tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm thông báo này
  • Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó (theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022).
  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 02/04/2024 đến 17h ngày 06/04/2024 Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp, hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu diện, hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính (Hồ sơ tổ chức đấu giá đã nộp sẽ không được trả lại).
  • Hồ sơ gồm:
  • Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 – của tổ chức đấu giá tự chấm điểm;
  • Bảng kê chi tiết tiêu chí đánh giá của Mục 1&2 thuộc Mục III - Bảng tiêu chí đánh giá đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 
  • Các hồ sơ khác theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022.
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh.
  1. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Đạt - CV MB&KTTS, SĐT: 0903.013.462./Hotline: 0965.833.502, email: nguyentien19@vib.com.vn

  Trân trọng thông báo!

  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:
  • Loại tài sản: Bất động sản
  • Giá:

  Ông Nguyễn Tiến Đạt - CV MB&KTTS, SĐT: 0903.013.462./Hotline: 0965.833.502, email: nguyentien19@vib.com.vn