Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

28/11/2023 08:31
Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản V/v: Lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam “VIBAMC” xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản lời chào trân trọng và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản là thửa đất số 7G-IV-14 tại địa chỉ số 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, như sau

KẾT QUẢ LỰA CHỌN 

  1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá Hà Thành.
  2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 86 điểm
  3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): 0 tổ chức