Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

29/10/2021 15:00

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) xin gửi tới các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội lời chào trân trọng.

Hiện nay, VIBAMC đang tổ chức bán thông qua đấu giá là 05 tài sản là Quyền sử dụng 05 thửa đất, cụ thể như sau:

STT

Tài sản

1

Tài sản 1: Quyền sử dụng 168 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 317, tờ bản đồ số 02, tại thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 979862 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 20/07/2009 cho ông Nguyễn Duy Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy.

2

Tài sản 2: Quyền sử dụng 86 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 367327 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 19/8/2010 cho ông Nguyễn Duy Tuấn.

3

Tài sản 3: Quyền sử dụng 71,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398A, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393448 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho bà Nguyễn Thị Thủy.

4

Tài sản 4: Quyền sử dụng 72 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398B, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393449 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho ông Hà Văn Quang.

5

Tài sản 5: Quyền sử dụng 74,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398C, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393450 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho ông Nguyễn Duy Tuấn.

Các tài sản này  đã được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thu giữ và ủy quyền cho VIBAMC xử lý bán theo đúng quy định pháp luật.

Bằng văn bản này, VIBAMC thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:                     

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

 1. Thông tin tài sản đấu giá:
 • Tài sản đấu giá là: 05 tài sản nêu ở bảng trên.
 • Các Tài sản này là tài sản thế chấp của các ông Nguyễn Duy Tuấn, bà Nguyễn Thị Thủy, ông Hà Văn Quang thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam – Chi nhánh Hà Đông – PGD Nguyễn Huệ để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đô Thành Thăng Long theo các Hợp đồng thế chấp tài sản số công chứng: 1624/2010, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 04/06/2010 (Tài sản 1); Hợp đồng thế chấp tài sản công chứng số 1944/2011, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 09/06/2011 (Tài sản 2); Hợp đồng thế chấp tài sản công chứng số 1779/2010, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 12/06/2010 (Tài sản 3); Hợp đồng thế chấp tài sản công chứng số:1781/2010, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 12/06/2010 (Tài sản 4); Hợp đồng thế chấp tài sản công chứng số 1780/2010, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 12/06/2010 (Tài sản 5).
 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

STT

Tài sản

Giá khởi điểm

1

Tài sản 1: Quyền sử dụng 168 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 317, tờ bản đồ số 02, tại thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 979862 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 20/07/2009 cho ông Nguyễn Duy Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy.

1.325.000.000 đồng

2

Tài sản 2: Quyền sử dụng 86 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 367327 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 19/8/2010 cho ông Nguyễn Duy Tuấn.

360.000.000 đồng

3

Tài sản 3: Quyền sử dụng 71,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398A, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393448 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho bà Nguyễn Thị Thủy.

300.000.000 đồng

4

Tài sản 4: Quyền sử dụng 72 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398B, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393449 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho ông Hà Văn Quang.

295.000.000 đồng

5

Tài sản 5: Quyền sử dụng 74,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398C, tờ bản đồ số 02, tại thôn Lam Điền, xã Lam Điền,huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 393450 do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 10/9/2009 cho ông Nguyễn Duy Tuấn.

310.000.000 đồng

 

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
 • Đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cảo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Công chứng, Thừa phát lại...
 • Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty; Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 05 tháng gần nhất, thời gian thành lập Công ty ít nhất 3 năm tới thời điểm hiện tại.
 1. Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);
 • Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất;
 • Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:
 • Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 03/11/2021;
 • Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của VIBAMC tại mục 1.
 1. Thông tin liên hệ:
 • Phòng Mua bán và khai thác tài sản VIBAMC, địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 04 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
 • Cán bộ phụ trách tại VIBAMC: Ông Đoàn Quỳnh Giang - Chuyên viên cao cấp Phòng Mua bán và khai thác tài sản, SĐT: 0915.638.129